Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Kütüphane - Harita Bölümü


  Milli Savunma Üniversitesi eğitim ve öğretimde kullanılan haritalar, ölçek ve pafta numaralarına göre muhafaza edilmektedir. 
   
  Kullanıcı, indeksler vasıtasıyla talep edeceği haritanın pafta numarasını belirler.
   
  Haritalar, teslim-tesellüm belgesiyle kullanıcıya ödünç verilir.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60