Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Kütüphane - Ödünç Verme


  Öğrenci ve personel; 10 dokümanı 20 gün için ödünç alabilir.

  Öğretim Elemanı; 20 dokümanı 30 gün için ödünç alabilir.
  Erbaş ve erler; 2 dokümanı 15 gün için ödünç alabilir.
  Süreli Yayınların son sayıları ödünç verilemez. Son sayıdan önceki sayılarının ödünç alma süresi 3 gündür.
  Tez, ansiklopedi ve sözlükler ödünç verilmez, kütüphane içinde yararlandırılır.
  Derslerde kullanılacak haritalar “Harita Ödünç Verme Sözleşmesi”ni imzalamak suretiyle, teslim tesellüm belgesi ile ödünç verilir. 
   


   

   

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60