Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

    E-Kütüphane


    Milli Savunma Üniversitesinin; sempozyum, konferans, kitap, süreli yayın, ders notları gibi yayınlarının, dijital ortamda muhafaza edildiği kurumsal arşivdir. 
     
    Yapım aşamasında bulunan Elektronik Kütüphane işlemlerin tamamlanmasından sonra hizmete sunulacaktır. 
     

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60