Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Müze Müdürlüğü


   

  MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK MÜZESİ

  Millî Savunma Üniversitesi Müzesi; Türk Silahlı Kuvvetlerinin en üst düzeyde eğitim, öğretim ve bilim kuruluşu olan Millî Savunma Üniversitesi (Harp Akademileri) tarihini, gelecek kuşaklara aktararak kurumsal kültür ve aidiyet duygularını geliştirmek ve mezunların hatıralarını ebedîleştirmek amacıyla  Harp Akademileri Komutanlığı Müzesi adı altında 21 Mart 2008 tarihinde teşkil edilmiş;  Ağustos 2016’dan itibaren Millî Savunma Üniversitesi Rektörlük Müzesi adını almıştır.

   

        Konusal (tematik) yerleşim düzeni içinde oluşturulan müzede; 1848 yılından bu yana;

  •  Eski mezunların tarihî diplomaları,

  • Öğretim üyesi ve personel bilgilerini içeren künye defterleri,

  •  Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele dönemine ait muharebe sahası harita ve krokileri, malzemeleri,

  •  Çeşitli dönemlerde okutulan ders kitapları,

  •  Ders araç gereçleri,

  •  Kurmay rütbe işaretleri,

  •  Kültür gezileriyle ilgili dokümanlar,

  •  Millî Savunma Üniversitesini / Harp Akademileri Komutanlığını ziyaret etmiş kişilerin imzaladığı şeref defterleri,

  •  Kuruluşundan bugüne komutan fotoğrafları,

  •  Atatürk’ün Erkân-ı Harbiye Mektebindeki öğrencilik yıllarına ait belgeler, tuttuğu ders notları ile kurmay yüzbaşı ve mareşal rütbelerindeki balmumu heykelleri,

  •  160 yıldan fazla tarihî geçmişi olan Millî Savunma Üniversitesi / Harp Akademileri mezunlarının ve misafir askerî personelin (MAP) bilgilerinin yer aldığı bir bilgi bankası bulunmaktadır.

  Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60