Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

    Misyon-Vizyon


    Misyon 

    Vatanına, milletine ve devletine bağlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyen; milli değerlere, demokratik kültüre ve tarih şuuruna sahip nitelikli insan gücü yetiştirmek; askeri harekât ortamına ve askeri kültürün gelişimine yönelik doktriner çözümler sunmak.

    Vizyon 

    Yenilikçi ve nitelikli birikimiyle, başta savunma, güvenlik ve strateji olmak üzere eğitim ve araştırmada öncü ve fark yaratan referans bir üniversite olmak.